Jurnalul Bugetar

Principalele aspecte și tendințe ale Bugetului Public Național pentru 2018

Prezenta notă conține o analiză succintă a principalelor tendințe la nivel de agregate și componente ale Bugetului Public Național, structurii veniturilor și răspunde la întrebarea în ce măsură proiectul de buget pe anul 2018 este unul electoral. Parametrii agregați ai Bugetului Public Național Proiectul bugetului pentru anul 2018 se bazează… Detalii →

Comentarii la proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative pentru a fi aduse în concordanță cu prevederile Legii nr.181/2014

Autor: Dumitru Budianschi Ministerul Finanțelor a elaborat și a publicat pe 25 august 2017 spre consultare „Proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative”, care are ca scop aducerea cadrului legal în conformitate cu prevederile Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie… Detalii →

Analiza proiectului de lege privind modificarea și completarea Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014

Autor: Dumitru Budianschi Ministerul Finanțelor a elaborat și a publicat spre consultare propunerile pentru modificarea Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar fiscale nr. 181/2014. În acest context, am efectuat o analiză a propunerilor date prin prisma respectării principiilor de bună guvernare și a bunelor practici din finanțele publice. Analiza (vezi… Detalii →

Cele mai importante prevederi din Politica Fiscal-Vamală pentru anul 2018

Proiectul politicii fiscale şi vamale pentru anul 2018 recent publicat de Ministerul Finanțelor conține în total modificări în peste 130 de articole din 11 coduri și legi, cele mai multe referindu-se la Codul Fiscal și Codul Vamal. Totodată, majoritatea din modificări au un caracter redacțional, de armonizare cu cerințele Acordului… Detalii →

Prin ce se explică nivelul record al încasărilor la buget în Ianuarie – Aprilie 2017

Veniturile bugetului public național (BPN) pentru primele 4 luni ale anului au crescut față de perioada similară a anului precedent cu 16,7%. Această majorare se datorează exclusiv creșterii veniturilor din taxe și impozite care a constituit 20,1%, contribuțiile sociale și primele obligatorii înregistrând o creștere de 14,1% iar din granturi… Detalii →

Transparența bugetară în Instituțiile și Autoritățile Publice Centrale

Autor: Dumitru Budianschi Analiza paginilor web a Autorităților Publice Centrale cu privire la nivelul de transparență a utilizării banilor și patrimoniului public a scos la iveală că marea majoritate nu publică informații cu referire la acest subiect. Doar câteva instituții fac excepție de la această situație, printre acestea fiind: Ministerul… Detalii →

Guvernele corigente la disciplina bugetară

Dacă ar exista o penalizare administrativă pentru nerespectarea legii, atunci Parlamentul, dar și Guvernul ar fi trebuit penalizați în ultimii ani pentru că încalcă legea. Întârzierea adoptării bugetului duce la întârzierea implementării unor proiecte investiționale de anvergură. De aici, tensiuni cu partenerii de dezvoltare internaționali, dar și implementarea în grabă… Detalii →

Evoluția bugetului de stat și a datoriei de stat în 2016

Autor: Dumitru Budianschi Anul bugetar 2016 va intra în istorie prin aprobarea foarte târzie a bugetului, tocmai în luna iulie 2016. La doar o lună de la aprobare, în septembrie, bugetul a avut nevoie de o revizuire substanțială prin diminuarea cheltuielilor cu circa 2 miliarde lei. Această diminuare a fost… Detalii →

Despre Bugetul Public Național 2016, pe scurt

Autor: Dumitru Budianschi Ministerul Finanțelor a publicat pe pagina sa proiectul Bugetului de Stat (BS) pentru 2016. În cele ce urmează vom prezenta parametrii generali ale Bugetului Public Național (BPN) ce rezultă din documentele publicate o dată cu proiectul Bugetului de Stat pentru 2016. Este important de menționat că Bugetul… Detalii →

Cele mai importante 9 modificări propuse de Politica Fiscală 2016

Dumitru Budianschi | Foto: INFOTAG Data publicării: Marți, 09 Februarie 2016 Accesări: 5401 Publicarea Politicii Bugetar Fiscale pentru 2016 a avut loc cu mari întârzieri, ceea ce nu a permis o discuție mai amplă pentru îmbunătățirea propunerilor. De asemenea, unele propuneri nu sunt suficient de bine fundamentate, chiar dacă intențiile și obiectivele… Detalii →

Prevederile Bugetului 2015 pentru protecția socială a persoanelor cu dizabilități

Autor: Alisa Costin Ponderea cheltuielilor din sfera socială în anul 2015 va constitui 13,5% din PIB, sau 32,3% din totalul cheltuielilor Bugetului Public Național, sau în creștere cu 1.7% față de anul trecut. În același timp, deficitul înregistrat de Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat (BASS) și care în mod normal este… Detalii →

Prevederile Bugetului 2015 pentru domeniul Culturii

Autor: Veaceslav Reabchinschi Rezumat Guvernul Republicii Moldova a vărsat în 2015 peste 352 milioane de lei în conturile Ministerului Culturii, o creștere de aproape 19% față de anul trecut. Totuși, ponderea cheltuielilor în Cultură din Bugetul Național este în scădere, de la 1% în anul trecut la 0.8%. Pe lângă… Detalii →

Prevederile Bugetului 2015 pentru sectorul Justiției

Autor: Ion Guzun Mesajele-cheie ale publicației - Bugetul de stat pe anul 2015 pe domeniul Justiției și Drepturile Omului continuă tendința de creștere a sumelor alocate. În special acestea sunt destinate majorării salariilor judecătorilor, construirea sediilor judecătoriilor și îmbunătățirea condițiilor de detenție. - Cheltuielile direcționate pentru creșterea salariilor judecătorilor și procurorilor,… Detalii →

Prevederile Bugetului 2015 pentru sectorul Apărării

Autor: Iurie Pîntea Importanța sectorului Apărării a fost de mult ori ignorată de către clasa politică şi autorităţile centrale, atitudine care a generat un şir de probleme majore în domeniul apărării naționale. Iată câteva date cheie despre sectorul Apărării în 2015: - Structura de bază a sectorului include Ministerului Apărării, Marele… Detalii →

Prevederile Bugetului 2015 pentru Tineret

Autor: Alex Petrov Abstract Date generale privind sectorul de tineret în Republica Moldova: -  Bugetul estimat pentru implementarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Sectorului de Tineret 2020 - 53,5 mln. lei; -  Bugetul Ministerului Tineretului și Sportului pentru activități de tineret 22 mln. lei; -  Pentru activități de tineret la nivel… Detalii →

Prevederile Bugetului 2015 pentru sectorul Educației

Autor: Victoria VasilescuAbstract Domeniul educației este unul dintre domeniile strategice de dezvoltare pe care urmeaza a fi pus accentul inclusiv pe parcursul anului curent. Astfel ca acest domeniu va continua în anul 2015 reformele iniţiate pentru eficientizarea utilizării resurselor limitate, perspectivele de reforma fiind incluse în strategiile sectoriale pe termen… Detalii →
  • Licențiere și permisiuni

    Creative Commons 4.0 - CC BY