Probleme de achiziții publice pentru drumurile din mun. Chișinău

Infograficul de mai jos reprezintă cele mai importante probleme identificate în achizițiile publice din mun. Chișinău, la capitolul drumuri. Acesta cuprinde deficiențele tipice, care au fost constatate pe baza analizei mai multor achiziții publice pentru drumurile din mun. Chișinău, cu reprezentarea celor mai semnificative legături dintre probleme. Totodată, nu toate problemele menționate s-au regăsit în fiecare dintre achizițiile analizate.

probleme-drum

 

1268