Pensii pentru limita de vârstă
Număr beneficiari
514 398
Mărimea medie a prestațiilor
1 194 Lei
Ajutor de deces
Număr beneficiari
210 216
Mărimea medie a prestațiilor
1 121 Lei

* conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat începînd cu 01.01.2013 acest tip de beneficiari se evidenţiază separat, anterior pensii unor angajaţi din aviaţia civilă au fost atribuite la pensii pentru vechimea în muncă

**este indicată o parte de pensie, finanţarea căreia se efectuează din contul BASS